10 năm kinh nghiệm trong nghề -UY TÍNH DANH DỰ
sao chép số dt kết bạn za.lo 0379579492 : Mr. Anh
(khách quen hay đi cập nhật kết bạn za-lo mới nha) để được tư vấn kỹ càng
 
anhmodel.com
 
Chúng tôi không phục vụ khách nữ & khách hàng dưới 16 tuổi
Quý khách muốn xem chi tiết và xem thêm hình nhân viên vui lòng bấm vào khung hình
AnhModel luôn luôn đúng người, đúng nhân viên, đúng mã số
 
Mr ken
Mã-540
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Mới hàng siêu khủng
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr kha
Mã-539
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ menly đẹp trai làm nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr sơn
Mã-538
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ menly làm a-z
 • Dịch vụ: Top hi bi masa 69
Mr thanh
Mã-537
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym siêu đẹp body chuận
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr luân
Mã-529
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Cao to tướng dâm dâm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr H N
Mã-536
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Menly đẹp trai hàng mơi
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr tu
Mã-535
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ hotboy người mấu
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr anh
Mã-534
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Menly cao to làm tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi hi masa
Mr eric
Mã-533
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ dâm đẹp hàng khủng
 • Dịch vụ: Top bot hi hi masa 69
Mr hưu châu
Mã-532
Trai gọi sài gòn - TPHCM
2.000.000
 • Ngoại hình: Hlv gym đẹp làm tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi hi masa 69
Mr phong
Mã-531
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Slim trai thẳng menly
 • Dịch vụ: Top hi bi hi masa 69
Mr lâm
Mã-530
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym đẹp hang khủng
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr huy
Mã-528
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Siêu đẹp trai phục vu nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr sơn
Mã-527
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Trai miền tay dễ thương phục vụ tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr Lộc
Mã-525
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Menly đẹp trai ku to làm tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr tom
Mã-526
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đep trai gym ok phục vụ tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr đạt
Mã-524
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym ok đep trai phục vu tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr việt
Mã-523
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.500.000
 • Ngoại hình: Trắng trẻo đẹp trai hàng mới
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr min
Mã-522
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Hotboy siêu dễ thương
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr phước
Mã-521
Trai gọi sài gòn - TPHCM
1.200.000
 • Ngoại hình: Trắng trẻo đẹp trai hotboy phục vụ nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr khang
Mã-700
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp trai baby
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr vỹ
Mã-712
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Múp trẻ baby làm tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr khương
Mã-711
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ chiều khách
 • Dịch vụ: Bot hi bi masa 69
Mr kiêt
Mã-710
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp trai dam
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr henry
Mã-709
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ slim hang to nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr ngoc
Mã-708
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ baby phuc vu tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr anh huy
Mã-707
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ slim hàng khủng dâm
 • Dịch vụ: Top boy hi bi masa
Mr khang
Mã-705
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Slim ku to dâm
 • Dịch vụ: Bot hi bi masa
Mr duy
Mã-704
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ slim cu to dâm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr man
Mã-703
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ cũ to dâm đãng
 • Dịch vụ: Top bot hi bi mấy 69
Mr ku shin
Mã-702
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ slim bao dâm bao phê
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Nr thanh
Mã-701
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ mới phuc vu a-z
 • Dịch vụ: Bot hi bi masa
Mr min
Mã-446
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Slim trẻ mới siêu dễ thương
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr Felix nguyên
Mã-447
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ dễ thương
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr sang
Mã-448
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Hotboy cu siêu to dâm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr dương
Mã-450
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ nhiệt tình vui vẻ chiều khách
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr mino
Mã-451
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Hotboy dễ thương
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr bin
Mã-453
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ mặt dễ thương baby
 • Dịch vụ: Top bot hi bi
Mr Nguyễn phúc
Mã-455
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ mặt đẹp ngoan ngoãn hiền lành
 • Dịch vụ: Bot hi bi masa
Mr son
Mã-456
boy teen sai gòn 18 đến 20 tuổi
1.200.000
 • Ngoại hình: Slim đẹp trai phục vu nhiệt tình vui vẻ
 • Dịch vụ: Top bit hi bi masa
Mr hải nam
Mã-02
Nhân viên làm kín sài gòn
1.500.000
 • Ngoại hình: Sinh viên đại hoc siêu đẹp đep làm thêm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi
Mr trí
Mã-01
Nhân viên làm kín sài gòn
3.000.000
 • Ngoại hình: Siêu mấu quốc tế hàng vip siêu đẹp
 • Dịch vụ: Top hi bi masa
Mr quang
Mã-518
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp trai làm tốt
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr KAI
Mã-65
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ slim hàng to
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr kan
Mã-62
Trai gọi Hà Nội
1.500.000
 • Ngoại hình: Ngui mấu đẹp trai cao siêu hót
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr hoàng anh
Mã-63
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp trai hàng khủng dâm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
tín
Mã-ms 61
Trai gọi Hà Nội
2.000.000
 • Ngoại hình: siêu đep trai
 • Dịch vụ: ok
Mr ha
Mã-483
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ hàng siêu khủng nhiệt tình vui vẻ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr thiên
Mã-471
Trai gọi Hà Nội
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym thân hinh đẹp
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr david Nguyễn
Mã-436
Trai gọi Hà Nội
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym siêu dâm cực phậm mới hot sg
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr đăng
Mã-58
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp gym hàng khủng
 • Dịch vụ: Top bot hi hi masa
Mr quý
Mã-57
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: 1m78
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr niko
Mã-55
Trai gọi Hà Nội
1.500.000
 • Ngoại hình: Thân hinh siêu đẹp víp
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr lâm
Mã-54
Trai gọi Hà Nội
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym 6 múi siêu đẹp
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr huy
Mã-53
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Gym cao rão đẹp phục vụ a-z
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr nguyên anh
Mã-52
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Gym siêu hót siêu đẹp trai
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr Nhật
Mã-51
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ slim đẹp trai
 • Dịch vụ: Bot hi bi masa
Mr andy
Mã-12
Trai gọi Hà Nội
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym thân to cao đẹp làm cực dâm
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
Mr huy
Mã-50
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp slim
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr dk
Mã-48
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Menly đẹ trai hàg khủng
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr luân
Mã-47
Trai gọi Hà Nội
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ siêu đẹp trai
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr minh
Mã-46
Trai gọi Hà Nội
1.500.000
 • Ngoại hình: Đẹp trai vui vẻ chiều khách a-z
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
heo
Mã-3
Trai gọi cần thơ
1.200.000
 • Ngoại hình: đep trai
 • Dịch vụ: đung ngui đúng hình
nghĩa
Mã-01
Trai gọi cần thơ
1.200.000
 • Ngoại hình: dễ nhìn
 • Dịch vụ: top bot ok
tùng
Mã-02
Trai gọi cần thơ
1.000.000
 • Ngoại hình: menly lông lã
 • Dịch vụ: top bot ok
Mr vương
Mã-379
Khu vực khác
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym hàng siêu to dâm nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr lâm
Mã-02
Khu vực khác
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym đẹp hàng siêu to
 • Dịch vụ: Top hi hi masa
Mr sate
Mã-522
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp trai ku to
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr tân
Mã-18
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Đẹp trai phuc vu a-z
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr vinh
Mã-17
Khu vực khác
1.500.000
 • Ngoại hình: Gym thân hình vảm vỡ đẹp trai
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr khang
Mã-16
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ baby phục vu a-z
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr khương
Mã-15
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Gym dễ thương đẹp trai
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr son
Mã-11
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Menly hàng siêu khủng dâm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr khang
Mã-452
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ đẹp trai slim cụ to
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr Tú
Mã-08
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Đẹp menly phục vụ dâm nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr Giang
Mã-413
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Hàng siêu khủng nhiệt tình vui vẻ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr thái
Mã-441
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Gym mơi thân hình đẹp phục vu chu đáo
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
Mr phú
Mã-04
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Đẹp trai masa giỏi vui vẹ nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr nam
Mã-03
Khu vực khác
1.500.000
 • Ngoại hình: Đep trai dâm nhiêt tình vui vẻ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr nghia
Mã-02
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Trai thẳng hàng siêu khủng lồ
 • Dịch vụ: Top hi bi masa 69
Mr bi
Mã-07
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Menly đẹp trai phuc vu tốt
 • Dịch vụ: Top hi bi masa
Mr khánh
Mã-06
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ mặt đẹp phục vu dâm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr KAI
Mã-05
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Trẻ slim hàng to vui vẻ nhiệt tình
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
Mr cụ non
Mã-03
Khu vực khác
1.200.000
 • Ngoại hình: Thân hình đẹp phục vu dâm
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa

TÌM TRAI BAO TRAI GỌI TRAI NGÀNH CALLBOY Sài Gòn, Hà Nội - Uy tín số 1

AnhModel.com là nơi để bạn giao lưu, tìm trai bao, trai gọi, trai ngành, CallBoy, dịch vụ massage GAY tận mới uy tín & nhanh chóng nhất, chúng tôi phục vụ tận khắp các tỉnh thành như TPHCM (sài gòn), Hà nội, Bình dương, các tỉnh miền tây và các tỉnh thành khác...với phương châm "xem khách hàng là thượng đế" Anh Model sẽ mang đến cho Quý khách những phút giây thần tiên.

Hướng dẫn trình tự & thủ tục để book nhân viên tại Anhmodel.com

Đối với những Anh em là khách hàng cũ, từng sử dụng dịch vụ trai bao tại Anh model thì không còn xa lạ với trình tự book nhân viên phải không nào, dưới dây là phần nội dung hướng dẫn anh em mới cách chọn nhân viên tại AnhModel.com

1. Chọn nhân viên trên website

 • Bước 1: truy cập trang web anhmodel.com để tìm kiếm nhân viên mà A/E yêu thích
 • Bước 2: chọn nhân viên (lưu ý mã số nhân viên, mã số này để báo cho quản lý điều nhân viên) trên khung hình
 • Bước 3: nhấp chọn nhân viên sau đó xem chi tiết hình ảnh, giá cả, thông số của nhân viên
 • Bước 4: báo mã số nhân viên cho Quản lý, theo số điện thoại & zalo bên dưới
 • Bước 5: Chọn địa điểm
 • Bước 6: Quản lý sẽ thông báo thời gian cụ thể cho A/E (thời gian nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng tỉnh, mong anh em thông cảm)

2. Quy định phục vụ tận nơi & đi tỉnh

A/E vui lòng gọi số điện trực tiếp (kết bạn zalo bên dưới) hoặc chát trực tiếp vào khung chát ở cuối website, để trao đổi với quản lý một cách chi tiết và kỹ càng

3. Chúng tôi luôn luôn cam kết cam kết

 • Giá cả luôn ưu đãi nhất, đúng với giá ghi trên website
 • Điều đúng hình & đúng nhân viên, đúng các thông số
 • Phục vụ xuyên suốt 24/7 kể cả các ngày lễ, tết, chủ nhật
 • 100% nhân viên phục vụ với thái độ tốt, chuyên nghiệp & luôn chiều lòng khách hàng.

4. Một số dịch vụ hiện có tại Anhmodel

Trai bao sài gòn

Trai bao Hà nội

Trai bao đà nẵng

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trên khắp 3 miền, xin hân hạnh được phục vụ tất cả quý A/E

Lưu ý: không phục vụ khách hàng là nữ giới & khách dưới 16 tuổi

Chuyên mục tuyển nhân viên tại Anhmodel.com

Chúng tôi rất hoan nghênh chào đón tất cả những A/E muốn hợp tác làm nhân viên, để phục vụ cộng đồng GAY trên khắp cả nước, A/E có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn với số zalo bên dưới để trao đổi.