Logo anhmodel
Kết bạn Zalo - 0968308247 Mr. Anh (khách quen hay đi cập nhật kết bạn zalo mới nha) để được tư vấn kỹ càng
 
anhmodel.com
 
Chúng tôi không phục vụ khách nữ & khách hàng dưới 16 tuổi
Quý khách muốn xem chi tiết và xem thêm hình nhân viên vui lòng bấm vào khung hình
AnhModel luôn luôn đúng người, đúng nhân viên, đúng mã số
 
Kubet

Mr niko
Mã số: 395
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr niko

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot 69 hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr dương
Mã số: 393
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr dương

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot 69 hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Hoài an
Mã số: 394
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr Hoài an

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trung
Mã số: 392
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr trung

2.000.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa 69
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lưng
Mã số: 391
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr lưng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot 69 masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr pon
Mã số: 390
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr pon

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot 69 masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr denis
Mã số: 389
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr denis

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj 69 masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr đai việt
Mã số: 387
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr đai việt

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi hi massa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nghĩa
Mã số: 388
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr nghĩa

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi 69 masa
 • Thời gian: 60f -90
Mr trương
Mã số: 386
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr trương

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj 69 masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr long
Mã số: 385
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr long

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hj bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr an
Mã số: 384
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr an

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr đệ
Mã số: 383
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr đệ

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr boy
Mã số: 382
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr boy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr long
Mã số: 381
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr long

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Tùng
Mã số: 380
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr Tùng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr vương
Mã số: 379
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr vương

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr duy
Mã số: 378
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr duy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lộc
Mã số: 377
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr lộc

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trung
Mã số: 376
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr trung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Phước
Mã số: 467
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr Phước

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr khang
Mã số: 468
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr khang

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr robin
Mã số: 469
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr robin

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot bi hi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr luân
Mã số: 470
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr luân

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Long
Mã số: 471
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr Long

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr phuc
Mã số: 472
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr phuc

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr khanh
Mã số: 473
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr khanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hƯng
Mã số: 472
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr hƯng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hi bj massa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr KAI
Mã số: 474
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr KAI

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hu bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr huy
Mã số: 475
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tien
Mã số: 476
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr tien

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr quân
Mã số: 477
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr quân

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr minh
Mã số: 478
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr minh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bảo an
Mã số: 479
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr bảo an

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nhụt
Mã số: 480
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr nhụt

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr cương
Mã số: 481
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr cương

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tài
Mã số: 482
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr tài

120.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr ken
Mã số: 483
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr ken

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nam
Mã số: 484
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr nam

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot ok hi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nhật huy
Mã số: 485
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr nhật huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thăng
Mã số: 30
Trai gọi Hà Nội

Mr thăng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tú
Mã số: 29
Trai gọi Hà Nội

Mr tú

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nhân
Mã số: 28
Trai gọi Hà Nội

Mr nhân

2.000.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bao
Mã số: 26
Trai gọi Hà Nội

Mr bao

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr kenny
Mã số: 25
Trai gọi Hà Nội

Mr kenny

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr win đỗ
Mã số: 24
Trai gọi Hà Nội

Mr win đỗ

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr toàn
Mã số: 23
Trai gọi Hà Nội

Mr toàn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tam
Mã số: 22
Trai gọi Hà Nội

Mr tam

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj ok
 • Thời gian: 60f -90f
Mr đại
Mã số: 21
Trai gọi Hà Nội

Mr đại

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tom
Mã số: 20
Trai gọi Hà Nội

Mr tom

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bi
Mã số: 19
Trai gọi Hà Nội

Mr bi

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr ken
Mã số: 18
Trai gọi Hà Nội

Mr ken

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lập
Mã số: 16
Trai gọi Hà Nội

Mr lập

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr huy
Mã số: 15
Trai gọi Hà Nội

Mr huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thắng
Mã số: 13
Trai gọi Hà Nội

Mr thắng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa giỏi
 • Thời gian: 60f -90f
Mr andy
Mã số: 12
Trai gọi Hà Nội

Mr andy

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tung
Mã số: 11
Trai gọi Hà Nội

Mr tung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trường
Mã số: 10
Trai gọi Hà Nội

Mr trường

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bin
Mã số: 9
Mr cuong
Mã số: 8
Trai gọi Hà Nội

Mr cuong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
heo
Mã số: 3
Trai gọi cần thơ

heo

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: đung ngui đúng hình
 • Thời gian: 60-90f
nghĩa
Mã số: 01
Trai gọi cần thơ

nghĩa

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90
tùng
Mã số: 02
Trai gọi cần thơ

tùng

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
Mr minh tay
Mã số: 01
Khu vực khác

Mr minh tay

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lu
Mã số: 04
Khu vực khác

Mr lu

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -80f
Mr Tú
Mã số: 02
Khu vực khác

Mr Tú

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr khanh
Mã số: 01
Khu vực khác

Mr khanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trung
Mã số: 01
Mr phong 2
Mã số: 03
Khu vực khác

Mr phong 2

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr phong
Mã số: 02
Khu vực khác

Mr phong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
tuân anh
Mã số: 1
Khu vực khác

tuân anh

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
huân
Mã số: 01
Khu vực khác

huân

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
trí
Mã số: 01
Khu vực khác

trí

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: top ,masa tốt
 • Thời gian: 60-90f

Tìm trai gọi, Trai bao, Trai ngành, CallBoy | Dịch vụ Massage GAY tận nơi an toàn - kín đáo

AnhModel.com là nơi để bạn giao lưu, tìm kiếm trai gọi, trai bao, trai ngành, CallBoy, dịch vụ massage GAY tận mới uy tín & nhanh chóng nhất, chúng tôi phục vụ tận khắp các tỉnh thành như TPHCM (sài gòn), Hà nội, Bình dương, các tỉnh miền tây và các tỉnh thành khác...với phương châm "xem khách hàng là thượng đế" Anh Model sẽ mang đến cho Quý khách những phút giây thần tiên.

Hướng dẫn trình tự & thủ tục để book nhân viên tại Anhmodel.com

Đối với những Anh em là khách hàng cũ, từng sử dụng dịch vụ trai bao tại Anh model thì không còn xa lạ với trình tự book nhân viên phải không nào, dưới dây là phần nội dung hướng dẫn anh em mới cách chọn nhân viên tại AnhModel.com

1. Chọn nhân viên trên website

 • Bước 1: truy cập trang web anhmodel.com
 • Bước 2: chọn nhân viên (lưu ý mã số nhân viên) trên khung hình
 • Bước 3: nhấp chọn nhân viên sau đó xem chi tiết hình ảnh, giá cả, thông số của nhân viên
 • Bước 4: báo mã số nhân viên cho Quản lý, theo số điện thoại & zalo bên dưới
 • Bước 5: Chọn địa điểm
 • Bước 6: Quản lý sẽ thông báo thời gian cụ thể cho A/E (thời gian nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng tỉnh, mong anh em thông cảm)

2. Quy định phục vụ tận nơi & đi tỉnh

vui lòng gọi số điện trực tiếp hoặc kết bạn zalo bên dưới để biết thêm chi tiết

3. Chúng tôi luôn luôn cam kết cam kết

 • Giá cả luôn ưu đãi nhất, đúng với giá ghi trên website
 • Điều đúng hình & đúng nhân viên, đúng các thông số
 • Phục vụ xuyên suốt 24/7 kể cả các ngày lễ, tết, chủ nhật
 • 100% nhân viên phục vụ với thái độ tốt, chuyên nghiệp & luôn chiều lòng khách hàng.

Lưu ý: không phục vụ khách hàng là nữ giới & khách dưới 16 tuổi

Chuyên mục tuyển nhân viên tại Anhmodel.com

Chúng tôi rất hoan nghênh chào đón tất cả những A/E muốn hợp tác làm nhân viên, để phục vụ cộng đồng GAY trên khắp cả nước, A/E có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn với số zalo bên dưới để trao đổi.