Logo anhmodel
Kết bạn Zalo - 0968308247 Mr. Anh (khách quen hay đi cập nhật kết bạn zalo mới nha) để được tư vấn kỹ càng
 
anhmodel.com
 
Chúng tôi không phục vụ khách nữ & khách hàng dưới 16 tuổi
Quý khách muốn xem chi tiết và xem thêm hình nhân viên vui lòng bấm vào khung hình
AnhModel luôn luôn đúng người, đúng nhân viên, đúng mã số
 
Kubet

Mr henry
Mã số: 314
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr henry

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr anh
Mã số: 213
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr anh

12.000.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr phong hlv gym
Mã số: 309
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr phong hlv gym

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr minh quang
Mã số: 312
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr minh quang

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr minh
Mã số: 311
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr minh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hi bi masa
 • Thời gian: 60f-90f
Mr anh
Mã số: 307
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr anh

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hoàng minh
Mã số: 308
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr hoàng minh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr kenny
Mã số: 306
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr kenny

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr đăng
Mã số: 305
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr đăng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr quyết
Mã số: 304
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr quyết

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr ly
Mã số: 303
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr ly

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tấn lộc
Mã số: 302
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr tấn lộc

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thanh
Mã số: 301
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr thanh

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f-90f
Mr Hiếu
Mã số: 310
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr Hiếu

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr an pham
Mã số: 300
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr an pham

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thanh
Mã số: 279
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr thanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr won
Mã số: 278
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr won

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nguyên
Mã số: 276
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr nguyên

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr ka
Mã số: 275
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr ka

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr cuong
Mã số: 274
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr cuong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nam
Mã số: 484
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr nam

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot ok hi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nhật huy
Mã số: 485
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr nhật huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nam
Mã số: 487
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr nam

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hứa
Mã số: 488
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr hứa

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr vũ
Mã số: 499
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr vũ

12.000.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tình
Mã số: 502
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr tình

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr huy
Mã số: 500
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr vũ
Mã số: 110
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr vũ

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lu
Mã số: 109
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr lu

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot,hj,bj,masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hoàng
Mã số: 108
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr hoàng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot,hj,bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trung
Mã số: 107
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr trung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Tú
Mã số: 106
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr Tú

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f 90f
Mr Lộc
Mã số: 105
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr Lộc

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr minh
Mã số: 104
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr minh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr đăng
Mã số: 101
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr đăng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tung
Mã số: 100
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr tung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tú
Mã số: 29
Trai gọi Hà Nội

Mr tú

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nhân
Mã số: 28
Trai gọi Hà Nội

Mr nhân

2.000.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bao
Mã số: 26
Trai gọi Hà Nội

Mr bao

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr kenny
Mã số: 25
Trai gọi Hà Nội

Mr kenny

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr win đỗ
Mã số: 24
Trai gọi Hà Nội

Mr win đỗ

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr toàn
Mã số: 23
Trai gọi Hà Nội

Mr toàn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tam
Mã số: 22
Trai gọi Hà Nội

Mr tam

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj ok
 • Thời gian: 60f -90f
Mr đại
Mã số: 21
Trai gọi Hà Nội

Mr đại

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tom
Mã số: 20
Trai gọi Hà Nội

Mr tom

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bi
Mã số: 19
Trai gọi Hà Nội

Mr bi

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr ken
Mã số: 18
Trai gọi Hà Nội

Mr ken

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lập
Mã số: 16
Trai gọi Hà Nội

Mr lập

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr huy
Mã số: 15
Trai gọi Hà Nội

Mr huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thắng
Mã số: 13
Trai gọi Hà Nội

Mr thắng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa giỏi
 • Thời gian: 60f -90f
Mr andy
Mã số: 12
Trai gọi Hà Nội

Mr andy

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tung
Mã số: 11
Trai gọi Hà Nội

Mr tung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trường
Mã số: 10
Trai gọi Hà Nội

Mr trường

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bin
Mã số: 9
Mr cuong
Mã số: 8
Trai gọi Hà Nội

Mr cuong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Long lông lã
Mã số: 7
Trai gọi Hà Nội

Mr Long lông lã

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
heo
Mã số: 3
Trai gọi cần thơ

heo

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: đung ngui đúng hình
 • Thời gian: 60-90f
nghĩa
Mã số: 01
Trai gọi cần thơ

nghĩa

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90
tùng
Mã số: 02
Trai gọi cần thơ

tùng

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
Mr minh tay
Mã số: 01
Khu vực khác

Mr minh tay

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lu
Mã số: 04
Khu vực khác

Mr lu

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -80f
Mr Tú
Mã số: 02
Khu vực khác

Mr Tú

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr khanh
Mã số: 01
Khu vực khác

Mr khanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trung
Mã số: 01
Mr phong 2
Mã số: 03
Khu vực khác

Mr phong 2

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr phong
Mã số: 02
Khu vực khác

Mr phong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
tuân anh
Mã số: 1
Khu vực khác

tuân anh

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
huân
Mã số: 01
Khu vực khác

huân

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
trí
Mã số: 01
Khu vực khác

trí

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: top ,masa tốt
 • Thời gian: 60-90f

Tìm trai gọi, Trai bao, Trai ngành, CallBoy | Dịch vụ Massage GAY tận nơi an toàn - kín đáo

AnhModel.com là nơi để bạn giao lưu, tìm kiếm trai gọi, trai bao, trai ngành, CallBoy, dịch vụ massage GAY tận mới uy tín & nhanh chóng nhất, chúng tôi phục vụ tận khắp các tỉnh thành như TPHCM (sài gòn), Hà nội, Bình dương, các tỉnh miền tây và các tỉnh thành khác...với phương châm "xem khách hàng là thượng đế" Anh Model sẽ mang đến cho Quý khách những phút giây thần tiên.

Hướng dẫn trình tự & thủ tục để book nhân viên tại Anhmodel.com

Đối với những Anh em là khách hàng cũ, từng sử dụng dịch vụ trai bao tại Anh model thì không còn xa lạ với trình tự book nhân viên phải không nào, dưới dây là phần nội dung hướng dẫn anh em mới cách chọn nhân viên tại AnhModel.com

1. Chọn nhân viên trên website

 • Bước 1: truy cập trang web anhmodel.com
 • Bước 2: chọn nhân viên (lưu ý mã số nhân viên) trên khung hình
 • Bước 3: nhấp chọn nhân viên sau đó xem chi tiết hình ảnh, giá cả, thông số của nhân viên
 • Bước 4: báo mã số nhân viên cho Quản lý, theo số điện thoại & zalo bên dưới
 • Bước 5: Chọn địa điểm
 • Bước 6: Quản lý sẽ thông báo thời gian cụ thể cho A/E (thời gian nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng tỉnh, mong anh em thông cảm)

2. Quy định phục vụ tận nơi & đi tỉnh

vui lòng gọi số điện trực tiếp hoặc kết bạn zalo bên dưới để biết thêm chi tiết

3. Chúng tôi luôn luôn cam kết cam kết

 • Giá cả luôn ưu đãi nhất, đúng với giá ghi trên website
 • Điều đúng hình & đúng nhân viên, đúng các thông số
 • Phục vụ xuyên suốt 24/7 kể cả các ngày lễ, tết, chủ nhật
 • 100% nhân viên phục vụ với thái độ tốt, chuyên nghiệp & luôn chiều lòng khách hàng.

Lưu ý: không phục vụ khách hàng là nữ giới & khách dưới 16 tuổi

Chuyên mục tuyển nhân viên tại Anhmodel.com

Chúng tôi rất hoan nghênh chào đón tất cả những A/E muốn hợp tác làm nhân viên, để phục vụ cộng đồng GAY trên khắp cả nước, A/E có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn với số zalo bên dưới để trao đổi.