Logo anhmodel
Kết bạn Zalo - 0968308247 Mr. Anh (khách quen hay đi cập nhật kết bạn zalo mới nha) để được tư vấn kỹ càng
 
anhmodel.com
 
Chúng tôi không phục vụ khách nữ & khách hàng dưới 16 tuổi
Quý khách muốn xem chi tiết và xem thêm hình nhân viên vui lòng bấm vào khung hình
AnhModel luôn luôn đúng người, đúng nhân viên, đúng mã số
 
Kubet

Mr Tuấn
Mã số: 255
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr Tuấn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hùng
Mã số: 253
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr hùng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr vũ
Mã số: 252
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr vũ

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thanh
Mã số: 251
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr thanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hoàng
Mã số: 250
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr hoàng

2.000.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tris
Mã số: 249
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr tris

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr nhân
Mã số: 247
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr nhân

 • Dịch vụ: Top bot hj bi
 • Thời gian: 60f -90f
Mr cuong
Mã số: 246
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr cuong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr linh
Mã số: 245
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr linh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hưng
Mã số: 244
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr hưng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr việt
Mã số: 243
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr việt

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tuân
Mã số: 242
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr tuân

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bi
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thanh
Mã số: 241
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr thanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f-90f
Mr Long
Mã số: 239
Mr tâm
Mã số: 241
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr tâm

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thương
Mã số: 240
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr thương

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Hải
Mã số: 238
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr Hải

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Long
Mã số: 237
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr Long

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Long
Mã số: 236
Mr an
Mã số: 235
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mr an

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tình
Mã số: 502
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr tình

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr huy
Mã số: 500
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr vũ
Mã số: 110
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr vũ

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lu
Mã số: 109
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr lu

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot,hj,bj,masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hoàng
Mã số: 108
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr hoàng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot,hj,bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trung
Mã số: 107
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr trung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Tú
Mã số: 106
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr Tú

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f 90f
Mr Lộc
Mã số: 105
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr Lộc

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr minh
Mã số: 104
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr minh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr đăng
Mã số: 101
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr đăng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tung
Mã số: 100
Trai gọi BOY - TEEN - BABY sài gòn

Mr tung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr lập
Mã số: 16
Trai gọi Hà Nội

Mr lập

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr huy
Mã số: 15
Trai gọi Hà Nội

Mr huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr thắng
Mã số: 13
Trai gọi Hà Nội

Mr thắng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa giỏi
 • Thời gian: 60f -90f
Mr andy
Mã số: 12
Trai gọi Hà Nội

Mr andy

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr tung
Mã số: 11
Trai gọi Hà Nội

Mr tung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr trường
Mã số: 10
Trai gọi Hà Nội

Mr trường

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr bin
Mã số: 9
Mr cuong
Mã số: 8
Trai gọi Hà Nội

Mr cuong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr Long lông lã
Mã số: 7
Trai gọi Hà Nội

Mr Long lông lã

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr long
Mã số: 6
Trai gọi Hà Nội

Mr long

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr kiên
Mã số: 5
Trai gọi Hà Nội

Mr kiên

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj masa
 • Thời gian: 60f -90f
Mr hoàng anh
Mã số: 4
Trai gọi Hà Nội

Mr hoàng anh

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bi masa
 • Thời gian: 60f -80f
Mr minh
Mã số: 3
Trai gọi Hà Nội

Mr minh

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hi bj masa
 • Thời gian: 60f-90f
Mr henry
Mã số: 01
Trai gọi Hà Nội

Mr henry

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bi masa
 • Thời gian: 60f -90f
heo
Mã số: 3
Trai gọi cần thơ

heo

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: đung ngui đúng hình
 • Thời gian: 60-90f
nghĩa
Mã số: 01
Trai gọi cần thơ

nghĩa

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90
tùng
Mã số: 02
Trai gọi cần thơ

tùng

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
Mr trung
Mã số: 01
Mr phong 2
Mã số: 03
Khu vực khác

Mr phong 2

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
Mr phong
Mã số: 02
Khu vực khác

Mr phong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60f -90f
tuân anh
Mã số: 1
Khu vực khác

tuân anh

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
huân
Mã số: 01
Khu vực khác

huân

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
trí
Mã số: 01
Khu vực khác

trí

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: top ,masa tốt
 • Thời gian: 60-90f

Tìm trai gọi, Trai bao, Trai ngành, CallBoy | Dịch vụ Massage GAY tận nơi an toàn - kín đáo

AnhModel.com là nơi để bạn giao lưu, tìm kiếm trai gọi, trai bao, trai ngành, CallBoy, dịch vụ massage GAY tận mới uy tín & nhanh chóng nhất, chúng tôi phục vụ tận khắp các tỉnh thành như TPHCM (sài gòn), Hà nội, Bình dương, các tỉnh miền tây và các tỉnh thành khác...với phương châm "xem khách hàng là thượng đế" Anh Model sẽ mang đến cho Quý khách những phút giây thần tiên.

Hướng dẫn trình tự & thủ tục để book nhân viên tại Anhmodel.com

Đối với những Anh em là khách hàng cũ, từng sử dụng dịch vụ trai bao tại Anh model thì không còn xa lạ với trình tự book nhân viên phải không nào, dưới dây là phần nội dung hướng dẫn anh em mới cách chọn nhân viên tại AnhModel.com

1. Chọn nhân viên trên website

 • Bước 1: truy cập trang web anhmodel.com
 • Bước 2: chọn nhân viên (lưu ý mã số nhân viên) trên khung hình
 • Bước 3: nhấp chọn nhân viên sau đó xem chi tiết hình ảnh, giá cả, thông số của nhân viên
 • Bước 4: báo mã số nhân viên cho Quản lý, theo số điện thoại & zalo bên dưới
 • Bước 5: Chọn địa điểm
 • Bước 6: Quản lý sẽ thông báo thời gian cụ thể cho A/E (thời gian nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng tỉnh, mong anh em thông cảm)

2. Quy định phục vụ tận nơi & đi tỉnh

vui lòng gọi số điện trực tiếp hoặc kết bạn zalo bên dưới để biết thêm chi tiết

3. Chúng tôi luôn luôn cam kết cam kết

 • Giá cả luôn ưu đãi nhất, đúng với giá ghi trên website
 • Điều đúng hình & đúng nhân viên, đúng các thông số
 • Phục vụ xuyên suốt 24/7 kể cả các ngày lễ, tết, chủ nhật
 • 100% nhân viên phục vụ với thái độ tốt, chuyên nghiệp & luôn chiều lòng khách hàng.

Lưu ý: không phục vụ khách hàng là nữ giới & khách dưới 16 tuổi

Chuyên mục tuyển nhân viên tại Anhmodel.com

Chúng tôi rất hoan nghênh chào đón tất cả những A/E muốn hợp tác làm nhân viên, để phục vụ cộng đồng GAY trên khắp cả nước, A/E có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn với số zalo bên dưới để trao đổi.