Logo
ANHMODEL…luôn luôn đúng người đúng nhân viên – “Đặc biệt” luôn đáp ứng mổi yêu cầu của khách hàng, hãy liên hệ hay kết bạn ZALO 0968308247 Mr. Anh ( xin lưu ý khách hàng quen hay di cập nhật kết bạn zalo mới nha )
 
Quý khách hàng vui lòng chọn đúng MÃ SỐ CỦA NHÂN VIÊN, Chúng tôi không phục vụ khách nữ & khách hàng dưới 16 tuổi.

*** Chú ý muốn xem chi tiết và xem thêm hình nhân viên, vui lòng bấm vào khung hình .anhmodel luôn luôn đúng người, đúng nhân viên, đúng mã số

 
lãng tử
Mã số: 16
Trai gọi sài gòn - TPHCM

lãng tử

1.400.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot bi
 • Thời gian: 60-90 phut
khang ngùi mấu
Mã số: 10
Trai gọi sài gòn - TPHCM

khang ngùi mấu

1.800.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot
 • Thời gian: 60-90 phut
đỗ
Mã số: 01
Trai gọi sài gòn - TPHCM

đỗ

1.700.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top ,bot ,bi
 • Thời gian: 60-90 phut
hùng
Mã số: 03
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hùng

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top,bot ok
 • Thời gian: 60
phi
Mã số: 02
Trai gọi sài gòn - TPHCM

phi

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top,bot,bi ok
 • Thời gian: 60f -80f
dương
Mã số: 05
Trai gọi sài gòn - TPHCM

dương

1.800.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
dương
Mã số: 04
Trai gọi sài gòn - TPHCM

dương

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top ok bot ok
 • Thời gian: 60
lê duy
Mã số: 06
Trai gọi sài gòn - TPHCM

lê duy

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
mr đàm
Mã số: 07
Trai gọi sài gòn - TPHCM

mr đàm

1.300.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
roy
Mã số: 08
Trai gọi sài gòn - TPHCM

roy

1.000.000đ/ shoot
hùng lông lã
Mã số: 09
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hùng lông lã

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top ,bot ,bi
 • Thời gian: 60-90 phut
phong
Mã số: 11
Trai gọi sài gòn - TPHCM

phong

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top
 • Thời gian: 60-90 phut
nobita
Mã số: 12
Trai gọi sài gòn - TPHCM

nobita

1.500.000đ/ shoot
 • Thời gian: 60-90 phut
tú
Mã số: 13
Trai gọi sài gòn - TPHCM

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot
 • Thời gian: 60-90 phut
jack
Mã số: 14
Trai gọi sài gòn - TPHCM

jack

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot bi
 • Thời gian: 60-90f
lâm
Mã số: 15
Trai gọi sài gòn - TPHCM

lâm

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot bi masa
 • Thời gian: 60_90 phut
duy
Mã số: 17
Trai gọi sài gòn - TPHCM

duy

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot bi
 • Thời gian: 60-90 phut
kha
Mã số: 18
Trai gọi sài gòn - TPHCM

kha

1.500.000đ/ shoot
 • Thời gian: 60-90 phut
dũng
Mã số: 19
Trai gọi sài gòn - TPHCM

dũng

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot
 • Thời gian: 60-90 phut
hoang anh
Mã số: 20
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hoang anh

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot
 • Thời gian: 60-90 phut
cương
Mã số: 21
Trai gọi sài gòn - TPHCM

cương

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot
 • Thời gian: 60-90 phut
dương
Mã số: 22
Trai gọi sài gòn - TPHCM

dương

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot
 • Thời gian: 60-90 phut
tuấn
Mã số: 23
Trai gọi sài gòn - TPHCM

tuấn

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot
 • Thời gian: 60-90 phut
tùng
Mã số: 25
Trai gọi sài gòn - TPHCM

tùng

1.000.000đ/ shoot
viêt
Mã số: 26
Trai gọi sài gòn - TPHCM

viêt

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: đúng ngùi đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phut
bảnh
Mã số: 24
Trai gọi sài gòn - TPHCM

bảnh

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
hoai anh
Mã số: 27
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hoai anh

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: đúng ngùi đúng hình
 • Thời gian: 60-90f
hoàng kim
Mã số: 28
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hoàng kim

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: đúng hình đúng người
 • Thời gian: 60-90 phut
trí
Mã số: 29
Trai gọi sài gòn - TPHCM

trí

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: đúng ngui đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phit
minh
Mã số: 30
Trai gọi sài gòn - TPHCM

minh

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: đúng ngui đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phut
minh nhat
Mã số: 31
Trai gọi sài gòn - TPHCM

minh nhat

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: đúng ngùi đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phut
phuc
Mã số: 32
Trai gọi sài gòn - TPHCM

phuc

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
phi long
Mã số: 34
Trai gọi sài gòn - TPHCM

phi long

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
hoàng
Mã số: 33
Trai gọi sài gòn - TPHCM

hoàng

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
thắng
Mã số: 37
Trai gọi sài gòn - TPHCM

thắng

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: massa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60f -90f
anh anh
Mã số: 36
Trai gọi sài gòn - TPHCM

anh anh

1.300.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
bao huy
Mã số: 38
Trai gọi sài gòn - TPHCM

bao huy

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: massa đung người đung hình
 • Thời gian: 60f -90f
long nguyễn
Mã số: 39
Trai gọi sài gòn - TPHCM

long nguyễn

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: đúng người đung hinh
 • Thời gian: 60-90phut